Förtroendeuppdrag och rätten till sjukbidrag

Skriftlig fråga 2005/06:1435 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 20 april

Fråga 2005/06:1435 av Hans Hoff (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Förtroendeuppdrag och rätten till sjukbidrag

Enligt uppgift tolkar Försäkringskassan i Halland regelverket på så sätt att det inte är förenligt att inneha förtroendeuppdrag samtidigt som man erhåller sjukbidrag på kortare tid än heltid. Vid helt sjukbidrag är det dock möjligt att inneha förtroendeuppdrag.

Jag har antagit att en reducering av sjukbidrag prövas utifrån omfattningen av politiska uppdrag eller övriga föreningsuppdrag, det vill säga om omfattningen och ersättningen av dessa uppdrag kan vara att betrakta som ett arbete.

Enligt uppgift tolkar Försäkringskassan i Halland förtroendeuppdrag mycket restriktivt och ifrågasätter uppdrag som till exempel ordförande, kassör eller sekreterare i ideella handikapporganisationer där förtroendeuppdrag utförs under kvällstid i liten omfattning.

Min fråga till statsrådet är om Försäkringskassan i Halland gör en riktig tolkning av regelverket enär det omöjliggör för många som är aktiva i handikapprörelsen att inneha ideella förtroendeuppdrag i föreningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-20 Anmäld: 2006-04-20 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)