förtroendeuppdrag för representanter för handikapprörelsen

Skriftlig fråga 2002/03:302 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 13 december

Fråga 2002/03:302

av Carina Adolfsson Elgestam (s) till justitieminister Thomas Bodström om förtroendeuppdrag för representanter för handikapprörelsen

Handikapporganisationernas roll som rådgivare för handikappolitiken är viktig. Detta finns både i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och i FN:s standardregler. Representanter för handikapporganisationerna ska på olika sätt tillförsäkras inflytande och ett vanligt sätt är genom att man får representanter till olika råd och expertgrupper, exempelvis kommunala handikappråd.

Det är viktiga uppdrag som ofta kräver stor arbetsinsats. De som i dag är aktiva inom handikapprörelsen har märkt att det blivit ökade svårigheter att få ledigt från sitt ordinarie arbete för detta förtroendeuppdrag. Man har också anfört att det på sikt kan få negativa följder för såväl lön som utvecklingsmöjlighet på arbetsplatsen.

Lagen om facklig förtroendemans ställning stadgar vad som gäller om man är fackligt aktiv och vad man har rätt att få ledigt för. Det finns också regler för hur man kan begära ledigt för politiskt uppdrag. Det vore därför angeläget att låta representanter för handikapprörelsen omfattas av någon liknande regel när det gäller rätt till ledighet för att utöva sitt förtroendeuppdrag.

Min fråga är vilka åtgärder justitieministern är beredd att vidta för att tillförsäkra representanter för handikapprörelsen rätt till ledighet för att utöva sitt förtroendeuppdrag.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-12-13 Anmäld: 2002-12-13 Besvarad: 2002-12-18 Svar anmält: 2002-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-18)