Förtroendet för UD:s biståndshantering

Skriftlig fråga 2013/14:271 av Forslund, Kenneth G (S)

Forslund, Kenneth G (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:271 Förtroendet för UD:s biståndshantering

av Kenneth G Forslund (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

När jag debatterade med biståndsministern nyligen framkom att ministern anser att regler inte bara ska följas utan att man även bör hålla sig en bit ifrån gränsen för vad som är tillåtet. Hon ansåg det vara klokt att ändra beräkningsmodell så att inte biståndsministerns lön längre finansieras via biståndet.

Ministern syftade på att UD under flera år finansierade biståndsministerns och statssekreterarens löner med biståndsmedel. Utrikesministern försvarade dock agerandet i medierna vid den tidpunkt när kritiken framkom. Ändå hade UD, bland annat efter dialog med OECD:s Dac, ändrat beräkningsmodell, vilket alltså den nya biståndsministern anser vara positivt. Men departementschefens svar inger anledning till oro. Frågan är vilken hållning som gäller nästa gång en avvägning ska göras, om man ska tänja på regelverket eller hålla säkerhetsavstånd.

Det har vidare funnits kritik bland annat om att den biståndsplattform som ska styra biståndet inte bara är kraftigt försenad utan också har väckt kritik från andra departement. Den förra biståndsministerns ledarskap har allvarligt kritiserats, UD har kritiserats för att stoppa granskningar av dess biståndshantering och kritik har framkommit mot hur UD hanterar biståndsmedel. Senast i raden är att regeringen föreslagit ett nytt mål för utgiftsområde 7 som var så dåligt förberett och illa formulerat att riksdagens utrikesutskott skrev om det.

Sammantaget väcker detta många frågor om hur styrningen på departementet har fungerat. En ny biståndsminister har ju sedan dess tillträtt, och det har funnits tid att förbättra styrningen på Utrikesdepartementet.

Men eftersom en del frågor fortfarande kvarstår vill jag fråga utrikesministern:

Vad avser ministern att göra för att återställa förtroendet för Utrikesdepartementets arbete med biståndsfrågorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-17 Svar anmält: 2014-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-17)