Förtroendet för svensk ekonomi

Skriftlig fråga 2019/20:138 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sveriges ledande affärstidning skriver om den svenska kronans fortsatta ras under rubriken Kronan på väg mot skamgräns. Sveriges ekonomiska politik utvärderas varje sekund av världsmarknaden, och raset för kronan måste anses som ett kraftigt underbetyg till regeringens politik. Den svenska valutan har hela hösten handlats på de svagaste nivåerna sedan 2002 respektive 2009 mot dollarn och euron. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

På vilket sätt anser ministern att hushållen och näringslivet påverkas av den kraftigt försvagade svenska kronan, och vad kan ministern och regeringen göra för egen del för att förstärka förtroendet för den svenska ekonomin på den internationella valutamarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Sista svarsdatum: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga