förtroendet för statliga bolag

Skriftlig fråga 2003/04:1177 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 7 maj

Fråga 2003/04:1177

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om förtroendet för statliga bolag

Förtroendekommissionen presenterade nyligen sitt betänkande. Där konstaterades att förtroendet för de statliga företagens ledningar är lågt. Endast politiker och börsmäklare ligger ännu sämre till.

Förtroendekommissionen konstaterar att den förtroendekris som finns när det gäller de statliga bolagen i mångt och mycket beror på brister i ägarstyrningen och regeringens förvaltning av bolagen. Den pekar också på att staten bör vara ett föredöme som ägare och förvaltare av bolag. Vilket är något som brister i dag.

Regeringen har med stor iver fört en öppen diskussion om förtroendet för det privata näringslivet. Jag hoppas att regeringen nu, efter att ha fått problemet beskrivet av sin egen utredare, ska ta initiativ till en lika öppen debatt om förtroendet för regeringens hantering av statens bolag och förtroendet för de statliga bolagen i sig. Detta skulle till exempel kunna göras inom ramen för en etikkommission för de statliga bolagen.

Grundläggande för att vinna förtroende är enligt Förtroendekommissionen att visa stor öppenhet och att man ger en tydlig, begriplig, korrekt och relevant information som är anpassad till respektive målgrupps intresse i verksamheten.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att förbättra ägarstyrningen och regeringens förvaltning av samt öka förtroendet för de statliga bolagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-07 Anmäld: 2004-05-10 Besvarad: 2004-05-19 Svar anmält: 2004-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)