Förtroendet för rikspolischefen

Skriftlig fråga 2016/17:1798 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Förtroendet för landets polischef är lågt både inom polismyndigheten och bland allmänheten. Många poliser har öppet kritiserat polischefen Dan Eliasson. Flera politiska partier och ledande politiker har haft mycket kritiska synpunkter på ledarskapet och krävt en förändring.

Att omorganisera en verksamhet av polisens storlek och betydelse, kräver dialog mycket information och att man lyssnar på kritik och tar till sig åsikter och förslag på ett bra sätt. Detta verkar inte ha fungerat. Läget är ansträngt på många olika sätt för landets poliser, och många poliser lämnar nu yrket.

Medborgarnas förtroende för polisens förmåga att förebygga och utreda brott sjunker. På grund av hård belastning och bristande ledarskap nedprioriteras många områden, vilket innebär att brott begås utan att förövarna riskerar att åka fast. Detta är oacceptabelt. Ett tungt ansvar vilar på regeringen, på ansvarig minister och på polischefen.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inkrikesminister Morgan Johansson:

 

Har ministern förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-09 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga