Förtroendet för Göteborgs hamn

Skriftlig fråga 2019/20:677 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Containerhamnen i Göteborg har tidigare lamslagits av en arbetskonflikt under flera år. Effekterna av problemen är stora för hamnens kunder och företag i Sverige och utomlands. Många företag har tvingats att hitta nya vägar att transportera sitt gods, ofta med lastbil till andra hamnar i andra länder. Transportkostnaderna ökar, liksom miljöpåverkan. Det påverkar i sin tur svensk konkurrenskraft negativt.

Riksdagen har beslutat om lagändringar med anledning av arbetskonflikten. En förändring är att det nu är förbjudet att strejka vid pågående rättstvister. Förändringarna bidrar till att sätta stopp för problemen i containerhamnen i Göteborg samt till att undvika att motsvarande problem uppstår på andra platser på svensk arbetsmarknad.

Arbetskonflikten har gjort att flera rederier beslutat att sluta köra stora fartyg till Göteborg. Det är mycket oroande. Så kallade transoceana direktanlöp, alltså att fartyg kör från Göteborg direkt till stora hamnar i Asien eller Amerika, har länge varit en hörnsten i effektiva logistikupplägg för svensk industri och andra företag. Det har nu krackelerat stegvis. Sverige som land tappar viktiga logistikmöjligheter. Det skadar svenskt näringsliv och svensk konkurrenskraft.

Bortom ansvaret som ligger hos Göteborgs hamn och deras operatörer och övriga intressenter kan landet Sverige bidra till att förtroendet för hamnen återupprättas och att transoceana fartyg åter börjar anlöpa Göteborg.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att återupprätta förtroendet för Göteborgs hamn och Sverige samt bidra till att transoceana fartyg åter kan börja anlöpa Göteborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-19 Anmäld: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-09
Svar på skriftlig fråga