förtidsröstning, valet 2002

Skriftlig fråga 2001/02:65 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 15 oktober

Fråga 2001/02:65

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Britta Lejon om förtidsröstning, valet 2002

Örebro kommun är försökskommun i den omställning som nu pågår inom Posten. Det kommer inte att vara möjligt för Posten att erbjuda allmänheten förtidsröstning mer än i ett fåtal lokaler i kommunen. Våra erfarenheter visar tydligt att färre postkontor/vallokaler leder till minskad förtidsröstning.

Under perioden 1994@1998 minskade antalet förtidsröster i Örebro från 25 000 till 18 000 trots att antalet röstberättigade ökade markant. Ett skäl kan ha varit att många postkontor i de större bostadsområdena försvann. Här är omflyttningen större än i genomsnitt och antalet som måste poströsta därför fler. Samtidigt är många som bor i de stora bostadsområdena ovana att rösta i Sverige. En stor andel av de boende är invandrare.

Ett högt valdeltagande är viktigt för demokratin. Det måste stödjas av kraftfulla samhälleliga insatser, som markerar valets vikt och underlättar för människor att rösta. Det får aldrig vara svårt att rösta eller hitta sin vallokal. Därför måste de lokala valnämnderna skyndsamt få besked om förutsättningarna för valet 2002. Statens riktlinjer måste ovillkorligen slå fast ett brett utbud av lätt igenkännliga, trygga lokaler för förtidsröstning, inte minst i de stora bostadsområdena och i områden med många ungdomar och äldre.

Jag vill fråga statsrådet Lejon när de lokala valnämnderna kan få klara besked, som säkrar ett brett, lätt igenkännligt och tillgängligt utbud av lokaler för förtidsröstning valet 2002.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-15 Besvarad: 2001-10-22 Anmäld: 2001-10-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-22)