Fortbildning för vårdens medarbetare

Skriftlig fråga 2019/20:273 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Att vårdens medarbetare är livsviktiga är ett alldeles självklart konstaterande. Det motsvaras emellertid inte av den uppskattning som visas vårdens medarbetare och av de villkor som finns inom hälso- och sjukvården i dag. Detta gäller inte minst arbetsvillkor, arbetsmiljö och möjligheter till vidareutbildning för vårdens medarbetare.

Sverige är tillsammans med Portugal och Malta de enda länderna inom EU som saknar ett regelverk för att garantera till exempel specialistkompetenta läkare rätt till fortbildning. Ett tydligare regelverk kring fortbildning kräver även en modell och struktur för uppföljning. Det ställer också krav på medarbetarna att genomföra utbildningen. I grunden handlar det om att skapa en patientsäker vård, där rättigheter, skyldigheter och möjligheter till vidareutbildning gäller lika för alla.

Moderaterna föreslår en nationell modell i samarbete mellan stat och regioner där möjligheterna ses över och delat ansvar utreds. Det behövs ett strukturerat samarbete och samordning som underlättar och uppmuntrar till vidareutbildning. Olika modeller för karriärstegar finns i regionerna, men tyvärr är de ofta inte jämförbara med varandra. Det finns därför ett behov av ökat samarbete mellan olika regioner för att vårdens medarbetare ska uppleva att det finns goda möjligheter att utvecklas och att om behov uppstår kunna byta arbetsgivare och region.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När avser ministern att lägga fram konkreta förslag i syfte att underlätta regelbunden fortbildning för vårdens medarbetare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga