försvunna kurdiska ungdomar

Skriftlig fråga 1998/99:82 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:82 av Carina Hägg (s) till utrikesministern om försvunna kurdiska ungdomar

den 19 november

Öcalan, ledare för Kurdistans arbetareparti PKK, greps i torsdags på en av Roms flygplatser sedan Tyskland och Turkiet gått ut med en internationell efterlysning. Gripandet väckte genast starka reaktioner både bland kurder som stöder PKK och de som ser andra vägar att föra kurdernas talan. Öcalan lär också ha begärt politisk asyl i Italien.

När kurdiska ungdomar i somras anmäldes som försvunna efter att ha deltagit i ett läger, väckte det både bestörtning och förvåning. Man kan heller inte utesluta att fler ungdomar än de som anmäldes efter lägret i Värmland är att beteckna som försvunna. Trots förvånade kommentarer var det inte heller första gången som denna typ av rekrytering genomförts såväl i Sverige som i övriga Europa. Tänkbara brottsrubriceringar som angetts är olovlig värvning eller bortförande av minderårig. Men trycket från PKK mot kurder är hårt.

Mot bakgrund av ovanstående och de konventioner som reglerar det internationella samfundets förhållningssätt till rekrytering av barnsoldater, bör den uppkomna situationen i Italien även beaktas ur ett barnperspektiv. Öcalan är ytterst ansvarig för PKK och då även för rekrytering av barn och ungdomar. Och nu finns det en möjlighet att klargöra förhållanden kring den förkastliga rekryteringen av barnsoldater.

Min fråga är om ministern undersökt förutsättningarna för att klargöra och utkräva Öcalans ansvar för barns och ungdomars rekrytering och försvinnande.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-11-19 Anmäld: 1998-11-23 Besvarad: 1998-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga