Försvarsmusiken

Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 18 maj

Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Försvarsmusiken

Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 % av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort.

I dag finns försvarsmusik i Karlskrona @ Marinens Musikkår, den enda professionella orkestern @ samt i Stockholm och Göteborg (värnpliktiga musiker). Det förslag som militärledningen nu har presenterat innebär att försvarsmusiken i Stockholm inte rörs och att hela besparingen kommer att läggas på verksamheterna i Karlskrona och Göteborg.

Ministern har tidigare under riksdagens frågestund den 4 maj sagt: ”Jag sade att min inriktning är att vi ska ha en ordentlig musikverksamhet i försvaret och att musikkårerna i Karlskrona och Göteborg ska vara kvar.”

Nu liggande förslag kommer att kraftigt försämra försvarets musikverksamhet utanför Stockholm.

Är försvarsministern beredd att lägga försvarsmusiken direkt under Försvarsdepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-18 Anmäld: 2006-05-18 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)