försvarsmaterielprojekt

Skriftlig fråga 1998/99:562 av Grönlund, Amanda (kd)

Grönlund, Amanda (kd)
Fråga 1998/99:562 av Amanda Grönlund (kd) till försvarsministern om försvarsmaterielprojekt

den 22 april

 

Jag ställde tidigare en fråga till försvarsministern om luftvärnrobotsystemet Bamse och hur regeringen prioriterar. Tyvärr fick jag svaret att regeringen i dagsläget inte gör några prioriteringar avseende de materielprojekt som nu utreds av Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Den tystnad som råder från regeringen i dessa viktiga frågor riskerar att flera av de projekt som påbörjats tvingas avbrytas på grund av att industrin inte får några besked om framtiden. Ett exempel är Karlskoga där 500 ingenjörer riskerar att varslas om uppsägning. Det vore mycket olyckligt om det blir tiden som får fatta besluten och inte vi som ansvariga politiker. Industrin kan inte leva i ovisshet hur länge som helst.

Min fråga till ministern är:

 

När avser regeringen lämna besked till försvarsindustrin gällande framtiden?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-22 Anmäld: 1999-04-27 Besvarad: 1999-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga