försvarsmaterielindustrin

Skriftlig fråga 1997/98:1053 av Frisk, Helena (s)

Frisk, Helena (s)
Fråga 1997/98:1053 av Helena Frisk (s) till försvarsministern om försvarsmaterielindustrin

den 27 augusti

Via medier har vi i går delgivits delar av innehållet i en s.k. hemlig rapport från Försvarets materielverk. Enligt uppgift skulle denna innehålla uppgifter om minskade försvarsbeställningar som skulle medföra ca 600 färre jobb vid Bofors Weapon System AB i Karlskoga liksom hundra färre anställda vid LIAB i Lindesberg.

Ryktena om rapporten har väckt stor oro i både Karlskoga och Lindesberg, inte minst mot bakgrund av de diskussioner om avveckling av utvecklingsverksamhet som föregick vårens beslut om åtgärder inom försvaret. En kraftig neddragning av industrins utvecklingsverksamhet skulle allvarligt påverka det svenska försvarets slagkraft. För Örebro län skulle det få allvarliga konsekvenser. Försvarsmaterielindustrin spelar en viktig roll för jobben i länet. Dess utvecklingsverksamhet spelar också en mycket viktig roll för den positiva utveckling som den civila industrin i Karlskoga och dess närområde nu är inne i.

Jag vill därför fråga försvarsministern om det inom Försvarsdepartementet finns planer på kraftiga neddragningar av beställningar till Bofors Weapon System i Karlskoga och LIAB i Lindesberg.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-08-27 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga