Försvarsmaktens utrustning för kvinnor

Skriftlig fråga 2019/20:514 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmakten har i dag en låg andel kvinnor. Detta gäller särskilt kvinnliga officerare. Försvarsmakten måste därför arbeta för att göra den till en attraktiv arbetsplats dit både män och kvinnor vill söka sig, för att kunna fånga upp kompetensen i hela befolkningen.

En viktig faktor är att det finns relevant utrustning som passar både kvinnor och män. Flera undersökningar visar att så inte är fallet i dag. I en tidigare interpellationsdebatt med försvarsministern framkom att det nu köpts in en stor mängd personlig utrustning för kvinnor, exempelvis byxa, jacka, shorts, baddräkt, t-shirt och sport-bh.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Har ministern givit myndigheten i uppdrag att följa upp om detta var bra inköp och att dessa klädesplagg verkligen passar eller kommer ministern att vidta några andra åtgärder för att säkerställa det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga