Försvarsmaktens uppgifter i samband med extraordinära händelser

Skriftlig fråga 2017/18:1587 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Skogsbränderna härjar runt om i vårt land, och vår samlade krisberedskap prövas hårt. Läget är extremt, på gränsen till katastrofalt, och utom kontroll på många håll. Många enskilda skogsägare, husägare och boende drabbas oerhört. Uthålligheten blir alltmer otillräcklig efter veckor och månader av insatser i skog och mark. Lokalt gör räddningstjänsterna fantastiska insatser med hjälp av frivilliga, hemvärnssoldater och helikopterpiloter.

Sverige är ett litet land sett till befolkning men ett stort land till ytan och därför måste vi med nödvändighet samordna och koordinera tillgängliga resurser optimalt. I dag ska Försvarsmaktens stöd till samhället och andra myndigheter vid behov enbart ske inom ramen för Försvarsmaktens befintliga förmåga och resurser. I klartext så ska Försvarsmakten inte dimensionera för stöd varken till kommuner eller till det civila samhället. Det gäller oaktat om det handlar om allvarliga olyckor eller andra fredstida krissituationer. Försvarsmakten har visserligen kvar uppdraget att stödja de civila delarna av samhället vid en större kris.

Det är viktigt med en samordnad planering som höjer beredskapen på kort och längre sikt. Väderleksprognosen för stora delar av landet innebär fortsatt hög värme och torka utan nederbörd. Nu behövs ett ledarskap som visar handlingskraft och fattar alla nödvändiga beslut som frigör resurser för att bekämpa och förebygga brand.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att skyndsamt se över regelverk och förordningar som reglerar Försvarsmaktens uppgifter i samband med bränder och andra extraordinära händelser? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-07-20 Överlämnad: 2018-07-23 Besvarad: 2018-08-06 Sista svarsdatum: 2018-08-06 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga