Försvarsmaktens stödsystem PRIO

Skriftlig fråga 2011/12:585 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 15 maj

Fråga

2011/12:585 Försvarsmaktens stödsystem PRIO

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Redan 2009 ansåg Statskontoret att införandet av stödsystemet PRIO i Försvarsmakten borde avbrytas. Projektriskerna tillsammans med en bedömd fördyring om 1,5 miljarder kronor låg bakom rekommendationen. För ett knappt år sedan föreslog även Försvarsstrukturutredningen (SOU 2011:36) att införandet av PRIO omedelbart skulle avbrytas i avvaktan på att andra handlingsalternativ utformades.

Enligt uppgifter i medierna har såväl armé- som flygstridskrafterna nu lidit stor operativ skada av försöken att hantera reservdelsförsörjningen i PRIO.

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att Försvarsstrukturutredningens förslag beträffande stödsystemet PRIO ska förverkligas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-15 Anmäld: 2012-05-21 Besvarad: 2012-05-23 Svar anmält: 2012-05-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-23)