Försvarsmaktens rekrytering

Skriftlig fråga 2009/10:907 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 17 juni

Fråga

2009/10:907 Försvarsmaktens rekrytering

av Ameer Sachet (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarsmakten bedriver en kampanj för att rekrytera unga när nu värnplikten ska slopas till förmån för en yrkesarmé. Kampanjen får kritik både av försvarets egen personal och utomstående experter. I filmerna, som bland annat går som tv-reklam, använder man sig av skådespelare och kulisser och har valt Sydafrika som inspelningsplats. De visar inte upp den verklighet som väntar den som tar värvning i den kommande yrkesarmén. Det är dramatiska filmer av actionkaraktär. I en jagar vita unga män vad som sannolikt ska föreställa somaliska pirater. En annan skildrar ett bergrum där ålderdomliga signalskärmar visar att fienden är på väg.

Filmerna är oroande utifrån vilken form av yrkesarmé vi avser att bygga upp. Kanske vill de rekrytera mer våldsbenägna ungdomar som ska förespeglas en framtid om deltagande i krigförande operationer utomlands. Det torde inte vara okänt att det funnits problem med unga män från USA och Storbritannien som deltagit i krigen i Afghanistan och Irak. Att personer med rasistiska för att inte säga fascistiska värderingar haft intrycket att det varit ”fritt fram” att använda brutala metoder och att bruka våld i mötet med både fiender och civilbefolkning. Även kriget har ju lagar. Om en svensk yrkesarmé ska byggas upp måste vi vara försäkrade om att dess anställda är hängivna anhängare till såväl demokrati som mänskliga rättigheter. Dessa ämnen måste ha en framträdande roll i utbildningen vid sidan av den mer praktiskt inriktade.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa att den framtida yrkesarmén består av personer som ansluter sig till demokratiska värderingar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-17 Anmäld: 2010-06-17 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)