Försvarsmaktens organisation

Skriftlig fråga 2008/09:947 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 15 maj

Fråga

2008/09:947 Försvarsmaktens organisation

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Alliansregeringen har i sin inriktningsproposition kommunicerat att det under mandatperioden inte kommer att ske vare sig nedläggningar eller större förändringar i Försvarsmaktens organisation.

Försvarsmakten har i dag trots detta, i syfte att möta de ekonomiska målen, planer på att skilja basbataljonerna från flygdivisionerna. Utifrån den information som delgivits vid studiebesök skulle basbataljonerna skiljas från sina flygflottiljer vid Luleå och Ronneby och komma att centraliseras vid Malmen. En flygflottilj består av såväl flygdivision som basbataljon för att kunna definieras som en operativ och samövad enhet.

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Försvarsmaktens planer på förändringar i utbildningsorganisationen för flygvapnet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-05-15 Anmäld: 2009-05-15 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)