Försvarsmaktens musikcentrum

Skriftlig fråga 1997/98:1023 av Rask, Ola (s)

Rask, Ola (s)
Fråga 1997/98:1023 av Ola Rask (s) till försvarsministern om Försvarsmaktens musikcentrum

den 19 augusti

Det har kommit till min kännedom att Riksrevisionsverket i början av augusti kommer att rikta en mycket allvarlig anmärkning till Försvarsmaktens musikcentrum rörande dess hantering av ekonomi m.m.

Min fråga är:

Vad avser försvarsministern vidta för åtgärder?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-19 Anmäld: 1998-08-24 Besvarad: 1998-08-26
Svar på skriftlig fråga