Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Ett inslag i försvarsuppgörelsen, som ligger till grund för rådande inriktningsbeslut för Försvarsmakten som gäller sedan 1 januari 2016, är att mer resurser ställts till förfogande för den viktiga övningsverksamheten. I år kommer också den största övningen på svensk mark sedan tiden före 2000 att genomföras – Aurora. Med den ökning regeringen till slut efter förhandlingar också kommit att ställa sig bakom i vårändringsbudgeten för 2017 och åren fortsatt framåt finns det skäl att tro att det kommer att bli fler olika sorters övningar. Enligt medieuppgifter hade helikopterflottiljen i Linköping inför Aurora ansökt om att få flyga nattetid under några dagar. Frågan har varit uppe till prövning hos regeringen och önskemålet har avslagits. Det hänvisas till gällande miljötillstånd. En övning pågår vanligtvis under en tämligen kort begränsad tid. Även om den för närboende kan uppfattas som störande eller besvärlig är den av stor betydelse för Försvarsmakten som helhet. Ifall nuvarande lagstiftning inte möjliggjorde undantag som regeringen kunnat ge till helikopterflottiljen i Linköping finns det anledning att se över dagens regler och bestämmelser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser försvarsministern att ta initiativ till ett lagstiftningsarbete som gör det möjligt att säkra att Försvarsmaktens viktiga övningsverksamhet kan genomföras utan den typ av begränsningar som nu skett i samband med en ansökan från Helikopterflottiljen i Linköping inför Aurora 2017?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-16 Överlämnad: 2017-05-17 Anmäld: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24
Svar på skriftlig fråga