Försvarsmaktens möjlighet att bistå det civila samhället med helikoptrar

Skriftlig fråga 2009/10:995 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 18 augusti

Fråga

2009/10:995 Försvarsmaktens möjlighet att bistå det civila samhället med helikoptrar

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarets helikoptrar har över tiden varit en viktig resurs vid hanteringen av civila olyckor till exempel vid bekämpning av skogsbränder eller för att undsätta nödställda. I Sverige finns i dag en brist på lämpliga helikoptrar och tränad personal för sådana uppdrag.

Hkp 4 var väl anpassad för skogsbrandsbekämpning. Även hkp 10 har kunnat användas i dessa sammanhang även om tillgången på helikoptrar minskat de senaste åren.

Under förra årets skogsbränder i Sverige var situationen så ansträngd att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, inledde sonderingar för att säkerställa helikopterresurser från andra nationer.

De helikoptrar som Sjöfartsverket disponerar genom avtal med Norrlandsflyg är inte anpassade för exempelvis skogsbrandsbekämpning. Sjöfartsverket är dessutom ytterst restriktivt med att tillåta att SAR-helikoptrarna används för andra uppdrag än sjöräddning.

Möjligheten för räddningstjänster eller andra aktörer inom samhällets civila krishanteringssystem att disponera helikoptrar är viktig.

När Försvarsmakten anskaffar nya helikoptrar avser försvarsministern då att säkerställa att förmågan att biträda det civila samhället inte ytterligare försämras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-18 Besvarad: 2010-08-27 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-27)