Försvarsmaktens inköp av hundar

Skriftlig fråga 2017/18:209 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sveriges Radios granskning av Försvarsmaktens inköp av hundar lämnar en hel del övrigt att önska i fråga om kostnadskontroll. Hundarna har köpts in via en dansk mellanhand för 25 000 euro styck, hundar som mellanhanden själv köpt från en tysk uppfödare för 19 000 kronor styck bara några veckor tidigare. Marginalen för den danske uppfödaren är alltså över 1 000 procent, detta för ett inköp som inte ens är upphandlat på ett korrekt sätt. Enligt Sveriges Radio blir den tyske uppfödaren chockad när han hör vad hundarna kostat det svenska försvaret. Försvarsmaktens anslag ökar just nu och det är min åsikt att anslagen bör fortsätta öka tills de når 2 procent av bnp, något som krävs för att vi ska få en rimlig förmåga. Men det innebär inte carte blanche till vidlyftigt spenderande.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Tycker ministern att Försvarsmakten utövar en rimlig kostnadskontroll när de köper in hundar där säljaren har marginaler på 1 000 procent?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-10-31 Överlämnad: 2017-11-02 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga