Försvarsmaktens framtida helikopters flygegenskaper

Skriftlig fråga 2007/08:456 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 11 december

Fråga

2007/08:456 Försvarsmaktens framtida helikopters flygegenskaper

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den sameuropeiska helikoptern NH 90 är för närvarande beställd i 507 exemplar med ordinarie kabinhöjd till 14 länder och i 18 exemplar med en 24 centimeter förhöjd kabin enkom till Sverige. Den senare har givits den svenska beteckningen helikopter 14. Bägge varianterna har förutom den skilda höjden samma mått i övrigt.

Flygkroppen för NH 90 med den ordinarie kabinen har vindtunneltestats. Men den högre flygkroppen, som bara beställts av Sverige, har inte vindtunneltestats.

Erfarenheten talar för att helikopterflygning är förenat med icke obetydliga risker för allvarliga olyckor.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa helikopter 14:s flygegenskaper?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)