Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP

Skriftlig fråga 2007/08:733 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 7 februari

Fråga

2007/08:733 Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP

av Eva Sonidsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Hägglunds har fått besked från Försvarsmakten att de tidigare planerade 60 fordonen inte kommer att beställas. SEP är ett multifunktionellt koncept som skulle ersätta dagens markstridsfordon.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern vilken ekonomisk långsiktig konsekvensanalys han stöder sig på och som ligger till grund för Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Svar anmält: 2008-02-13 Besvarad: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)