Försvarsmaktens ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2000/01:701 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 14 februari

Fråga 2000/01:701

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om Försvarsmaktens ekonomiska situation

Trots att "Det nya försvaret", som beskrivs som en försvarsreform, ännu inte har hunnit sätta sig, förefaller det som om nya nedskärningar i förbandsverksamheten är att vänta.

Redan i höstas, i samband med allmänna motionstiden, föreslogs i en kristdemokratisk och moderat motion att regeringen skulle ges i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att se över riksdagsbeslutet från våren 2000. Det förslaget grundades främst på övertygelsen om brister i utredningsunderlagen @ och därmed även i regeringens proposition.

Det är nu uppenbart att Försvarsdepartementet och Försvarsmakten gjort felaktiga ekonomiska beräkningar. Mycket pekar på att den parlamentariska arbetsgrupp som efterlystes i höstas måste tillsättas snarast, men nu med funktionen som samordnande "haverikommission". Arbetsgruppen bör i sin tur ha mandat att ge självständiga granskningsuppdrag till riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket. Men också utomstående revisions- och konsultföretag måste kunna kopplas in i syfte att finna de felkällor som funnits i försvarets budget under hela 1990-talet.

Min fråga till försvarsministern:

Är regeringen beredd att på grund av Försvarsmaktens aktuella ekonomiska situation tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att se över försvarets strukturella och ekonomiska situation i nuläget och inför framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-14 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)