Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M)

Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Riksdagen behandlar i närtid proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. I propositionen anges vilka befogenheter som ska vara knutna till generalläkarfunktionen inom Försvarsmakten. Generalläkaren föreslås byta namn till försvarsinspektören för hälsa och miljö och få en mer självständig roll inom Försvarsmakten.

I september i år genomförs den största Sverigebaserade militärövningen på 20 år, Aurora 17. Helikopterflottiljen i Linköping har inför denna ansökt om att flyga även nattetid under de dagar övningen pågår. Regeringen har dock, efter inrådan från generalläkaren, sagt nej till detta.

Syftet med Aurora 17 är att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. I detta ingår självklart också försvarsförmågan även nattetid. När Helikopterflottiljens övningstider nu kraftigt inskränks så riskerar det att leda till att försvarsförmågan inte höjs i den utsträckning som annars skulle kunna vara möjligt. Trots att övningen endast pågår under några veckor så har regeringen och generalläkaren valt att inskränka möjligheten för Helikopterflottiljen att öva. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Anser försvarsministern att det är tillfredsställande när Helikopterflottiljens möjligheter att öva nattetid nu inskränks, och anser han vidare att den uppkomna situationen föranleder någon ytterligare översyn av de befogenheter som tillkommer generalläkaren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-16 Överlämnad: 2017-05-17 Anmäld: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24
Svar på skriftlig fråga