Försvarsmaktens arbete med säkerhetsprövningar

Skriftlig fråga 2018/19:602 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

En 30-årig man som av en slump ertappades med vapen (samt andra suspekta föremål) i sin container i Taberg har åtalats för vapengömman. Han har dessutom sedan tidigare misstänkts för politisk brottslighet (våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd), och efter en husrannsakan fann polisen fler föremål som visade på kopplingar till den autonoma och våldsbejakande vänsterextremismen. Trots detta har mannen dessutom visat sig ha en anställning hos Försvarsmakten som deltidssoldat.

Lyckligtvis får inte mannen längre tjänstgöra sedan de nya misstankarna mot honom uppdagades, men anställningen kvarstår tills den rättsliga prövningen är över.

Den autonoma vänstern i Sverige pekas av Säkerhetspolisen ut som en av tre grupperingar som är att klassa som ett direkt hot mot den svenska demokratin och således också mot det öppna svenska samhället. Att Försvarsmakten har en anställd som tillhör en rörelse som med väpnad kamp, hot och trakasserier önskar förändra samhället är därmed minst sagt allvarligt då Försvarsmaktens främsta uppgift är att skydda vårt samhälle från angrepp.

Det är givetvis bra att Försvarsmakten har agerat, men det ändrar inte det faktum att hela historien visar på enorma brister i hanteringen av Försvarsmaktens säkerhetsprövningar, vilket således också visar att det är förhållandevis enkelt för olämpliga personer att få en roll inom vårt försvar.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att säkerställa att ett misstag som detta inte sker igen, och på vilket sätt har regeringen arbetat för att öka kvaliteten på befintliga säkerhetsprövningar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-30 Överlämnad: 2019-05-02 Anmäld: 2019-05-03 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga