Försvarsmaktens anställningsförhållanden vid utlandstjänstgöring

Skriftlig fråga 1998/99:581 av Ekendahl, Maud (m)

Ekendahl, Maud (m)
Fråga 1998/99:581 av Maud Ekendahl (m) till försvarsministern om Försvarsmaktens anställningsförhållanden vid utlandstjänstgöring

den 28 april

 

Under ett besök på Garnisonen i Hässleholm informerades jag om att det råder otydliga regler för Försvarsmaktens anställda vid utlandstjänstgöring.

När det gäller tjänstgöring i utlandsstyrka måste tjänstledighet begäras från ordinarie anställning och därefter upprättas ett separat anställningskontrakt med samma arbetsgivare - Försvarsmakten.

Villkoren för denna separata anställning är ej kollektivavtalsreglerade, vilket i sin tur innebär att arbetsorganisationen inte har något inflytande över anställningsförhållandena.

En huvudfråga är hur försäkringsskyddet för den enskilde samt för anhöriga bör vara. Hur skall försäkringen gälla under denna anställningsform? Skall denna arbetsform betraktas som ett krigsförhållande?

Under Officersförbundets kongress hösten 1998 erhöll försvarsministern frågor vad gäller anställningsförhållanden för personal i utlandsstyrka.

Enligt uppgift ansåg försvarsministern vid det tillfället att det är självklart att denna anställningsform skall vara reglerad i ett kollektivavtal. Sedan dess har inget hänt.

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta för att ett avtal skall komma till stånd?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-28 Anmäld: 1999-05-04 Besvarad: 1999-05-05
Svar på skriftlig fråga