Försvarsmakten och regeringsbeslut 5

Skriftlig fråga 2013/14:603 av Peter Jeppsson (S)

Peter Jeppsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Regeringen har med ena handen flaggat för ett tillförande av resurser till Försvarsmakten och dess verksamhet. Samtidigt, med andra handen, kräver regeringen att Försvarsmakten ska verskälla regeringsbeslut 5 (RB 5) som i praktiken innebär att 500 miljoner kronor ska sparas på personalkostnaderna. Detta är ett beslut som Försvarsmakten förhåller sig till, intill dess att regeringen upphäver regeringsbeslutet. Besparingskravet är otidsenligt och orealistiskt att genomföra, bland annat med tanke på vad som har hänt i Georgien och Ukraina.

När avser regeringen att fatta beslut om att upphäva regeringsbeslut 5?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-07 Överlämnad: 2014-05-08 Anmäld: 2014-05-09 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga