Försvarsjobb

Skriftlig fråga 2013/14:390 av Pettersson, Leif (S)

Pettersson, Leif (S)

den 5 februari

Fråga

2013/14:390 Försvarsjobb

av Leif Pettersson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

I medierna förekommer nu uppgifter om att Försvarsmakten ska flytta ett antal arbeten inom ekonomifunktionen från Boden till Stockholm. Dessa arbeten kom till Boden via den försvarsuppgörelse som skedde när en rad förband lades ned i början av 2000-talet. Det är enligt min mening inte möjligt för Försvarsmakten att själv fatta detta beslut, utan politiken måste ta beslutet, antingen genom ett regeringsbeslut eller genom att hänvisa frågan till riksdagen. Beslut som en gång fattats av de politiska instanserna kan inte sedan utan vidare tas över av myndigheten.

Vidare är argumentationen från Förvarsmakten något märklig. Man hävdar att det är lättare att lägga ned i Boden än i Stockholm. Stockholm är en överhettad arbetsmarknad med stor bostadsbrist. I Boden finns det visserligen få bostäder lediga men en stabil arbetskraft som inte ser denna typ av arbeten som genomgångsjobb på väg mot något annat.

Jag vill därför fråga försvarsministern:

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att ekonomijobben blir kvar i Boden?

Har ministern gjort ställningstagandet att det är rimligt att en myndighet tar över politiskt fattade beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-05 Anmäld: 2014-02-05 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)