Försvarshaveriet

Skriftlig fråga 2012/13:642 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 4 juli

Fråga

2012/13:642 Försvarshaveriet

av Anders Karlsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson har i våras skarpt kritiserat den bristande incidentberedskapen. I ett debattinlägg framhöll han att en ledarredaktör slog huvudet på spiken när han skrev att moderatpolitikerna inte är arga över bristerna i försvaret utan över att de blev kända. Gustafsson menade vidare att under den tidigare försvarsministern Sten Tolgfors tid började både han och regeringen på felaktiga grunder skryta över hur bra det nya insatsförsvaret var och vilken hög beredskap det hade i jämförelse med invasionsförsvaret under det kalla kriget. Även statsministern föll in i ledet.

Verkligheten är en annan. Gustafsson pekar bland annat på Försvarsmaktens problem med personalförsörjningen, flygförsvarets bristfälliga beredskap samt oklarheter kring ubåtsförsvaret. Till detta kan nu läggas uppgifterna om att Sverige saknar kanoner. Den verklighet Gustafsson beskriver bekräftar de farhågor en enad opposition hade i sin utskottsreservation.

Det är väl svårt att inte uppfatta det som så att statsrådet fått överta ett fögderi i upplösning från sin företrädare. Att kvinnliga chefer inte sällan får städa upp efter ansvarslösa manliga chefer lär vara ett välkänt fenomen inom ledarskapsforskningen. Samtidigt är det viktigt att understryka att allt skett på direkt order av statsministern och finansministern. Försvarsmakten, en gång en hjärtefråga för Moderaterna, har offrats utan betänkligheter.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att återställa förtroendet för Försvarsmakten och hävda sitt revir inom regeringen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-07-04 Besvarad: 2013-07-11 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-11)