Försvarsetableringar i Västernorrland

Skriftlig fråga 2017/18:1119 av Lena Asplund (M)

Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vid Socialdemokraternas distriktskongress helgen den 24–25 mars ställde sig alla Västernorrlands socialdemokratiska riksdagskandidater bakom ett uttalande som säger att Socialdemokraterna i Västernorrland genom sina riksdagsledamöter ska vara drivande i frågan om en utbyggnad av försvarsverksamheten i regionen. Statsminister Stefan Löfven valdes på denna kongress att vara första namn på Socialdemokraternas riksdagslista för Västernorrland.

Från Socialdemokraterna i Västernorrland uttalades också att Sollefteå som ort har väldigt stora fördelar när det gäller arméstridskrafter. Detta eftersom det finns en lång militär erfarenhet, skjutfält, förläggningsmöjligheter, infrastruktur med mera.

För närvarande tar Försvarsberedningen fram underlag inför nästa försvarsbeslut. Försvarsberedningen är en parlamentarisk grupp med representation från alla riksdagens partier samt ett antal experter som tar fram ett inriktande underlag inför nästa försvarsbeslut.

En viktig uppgift för den nu arbetande Försvarsberedningen är att ta fram förslag på hur Sveriges försvar kan stärkas och vad det skulle innebära när det gäller till exempel nya förbandsorter. Beredningen kommer att presentera sin slutrapport senast den 14 maj 2019.

Intressant i sammanhanget är också att det var just Socialdemokraterna som i försvarsbeslutet år 2000 beslutade att lägga ned bland annat Västernorrlands regemente i Sollefteå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser ministern på Socialdemokraterna i Västernorrlands ställningstagande om Västernorrland som lämpligt för nya försvarsetableringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-28 Överlämnad: 2018-03-29 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-06 Anmäld: 2018-04-10
Svar på skriftlig fråga