Försvarsberedningens säkerhetspolitiska bedömning

Skriftlig fråga 2018/19:841 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I december 2017 presenterade Försvarsberedningen sin delrapport Motståndskraft, där inriktningen för uppbyggandet av det civila försvaret och det svenska totalförsvaret angavs. Utgångspunkten var en säkerhetspolitisk analys som vilade på slutsatsen: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige”. Omedelbart markerade olika delar av regeringen genom statsministern och utrikesministern distans till denna framförhandlade formulering mellan en stor del av riksdagens partier inklusive de båda regeringsbärande partierna. Denna slutsats har nu återupprepats i juni 2019 i Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft och utgör en bärande del för att motivera den försvarspolitiska inriktning som anges i detta dokument.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Drar ministern någon annan slutsats än den av regeringen tillsatta Försvarsberedningen när det gäller den säkerhetspolitiska bedömningen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-05 Överlämnad: 2019-07-08 Besvarad: 2019-07-22 Sista svarsdatum: 2019-07-22 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga