Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram

Skriftlig fråga 2019/20:101 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter (1/10 2019) har försvarsminister Peter Hultqvist lovat att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet utifrån den uppgörelse, inklusive den ekonomiska ramen, som gjorts mellan regeringspartierna samt dess stödpartier. Vid läsning av budgetpropositionen visar det sig att försvarsanslagen inte har räknats upp i förhållande till kostnadsläget för 2019, vilket var Försvarsberedningens utgångspunkt.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad avser egentligen försvarsministern med att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet, med tanke på att anslagen börjar urgröpas redan 2022?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga