Försvarsattachéer

Skriftlig fråga 2007/08:420 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 6 december

Fråga

2007/08:420 Försvarsattachéer

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Efter besök i flera länder har vi förstått försvarsattachéernas viktiga roll inte bara för Försvarsmakten utan även för Sverige. Vid studieresor och besök ger de oss beslutsfattare värdefull information om länders försvarspolitiska förhållanden. Det är viktigt att löpande följa länders militära utveckling och föra en dialog så att Sverige är uppdaterat om vad som händer på det försvarspolitiska området i olika delar av världen. Vissa länder och vissa delar av världen är därför särskilt betydelsefulla för Sverige.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Hur ser försvarsministern på försvarsattachéernas roll och arbetsuppgifter, principerna för val av ackrediteringsland och stationeringsort samt försvarsattachéorganisationen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-06 Anmäld: 2007-12-06 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)