Försvarets utökade skjutningar över Vättern

Skriftlig fråga 2017/18:9 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Försvarsmakten har av länsstyrelsen fått ett nytt tillstånd att kraftigt utöka antalet skjutningar per år på flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Detta har överklagats till högre instans av både kommunerna runt Vättern och av organisationer och medborgare.

Skjutningar över Vättern har genomförts en lång tid, men det sistnämnda beslutet med en sådan kraftig utökning som nu beviljats är något som väcker kraftiga motreaktioner från medborgarna i berörda kommuner.

Skälet bakom detta är förutom buller också en allmän oro att Vättern som dricksvattentäkt för ett stort antal konsumenter i närområdet berörs till följd av föroreningar i sjön.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Hur ser den fortsatta processen ut när det gäller överklagandet av miljöprövningen av ovanstående verksamhet och när förväntas ministern och regeringen att fatta ett beslut i frågan? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-13 Överlämnad: 2017-09-14 Anmäld: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga