Försvarets utökade skjutningar i Vättern

Skriftlig fråga 2016/17:1289 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Försvarsmakten har av länsstyrelsen fått ett nytt tillstånd att kraftigt utöka antalet skjutningar per år på flygskjutmålet Hammaren i Vättern.

Det är ett beslut som har överklagats till högre instans av såväl kommunerna runt Vättern som organisationer och medborgare.

Skjutningar i Vättern har genomförts under en lång tid, men det ovannämnda beslutet som innebär en kraftig utökning har väckt kraftiga motreaktioner hos medborgarna i berörda kommuner.

Skälet till detta är, förutom buller, en allmän oro att Vättern som dricksvattentäkt för ett stort antal konsumenter i närområdet berörs till följd av föroreningar i sjön.

Min fråga till miljöministern är följande:

 

Hur ser den fortsatta processen ut när det gäller överklagandet av miljöprövningen och av ovanstående verksamhet och när förväntas ett regeringsbeslut i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-27 Överlämnad: 2017-04-27 Anmäld: 2017-04-28 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga