Försvarets skolflygplan

Skriftlig fråga 2019/20:612 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Samtliga av flygvapnets skolflygplan SK 60 fick flygförbud den 13 november 2019, då ett allvarligt materialfel har uppstått som påverkar flygsäkerheten. Enligt nuvarande analys handlar det om utmattningsdefekter, och vidtagna åtgärder har hittills inte kunnat komma till rätta med felen.

Flygvapnets skolflygplan har använts sedan 1960-talet och spelar en avgörande roll i utbildning av piloter till flygvapnet. Underhållsproblem med SK 60 har dock varit kända länge och blir större och större för varje år. Ett nytt skolflygplan behövs, enligt Försvarsmakten. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När fick ministern information om att SK 60 belagts med flygförbud, och avser ministern att vidta åtgärder för att bidra till att flygvapnet ska kunna använda skolflygplan igen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-10 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga