Försvarets flygplan och vindkraft

Skriftlig fråga 2009/10:951 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 30 juni

Fråga

2009/10:951 Försvarets flygplan och vindkraft

av Monica Green (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige har beslutat om en kraftfull utbyggnad av vindkraften och i Västra Götaland har man lagt ned mycket tid och engagemang i olika vindkraftsprojekt. Vindkraften är en miljövänlig elproducent med en enorm tillväxtpotential. Utöver den rena elen är ett bra vindläge en ekonomisk tillgång för villaägare, företagare, föreningar och markägare. Vindkraften kan ge stora resurser tillbaka till den landsbygd där den är placerad.

Försvarsmakten har nu sagt att de vill försämra villkoren för vindkraften i en radie av 40 kilometer från sina flygplatser. Att Försvarsmakten nu plötsligt ändrat inställning till vindkraften och vill häva redan beviljade bygglov är inte rättssäkert. Om säkerheten vid start och landningar för Gripen behöver förbättras bör detta i första hand ske genom anpassade rutiner och genom att de tekniska systemen utvecklas. Finns det tekniska brister på JAS-planen borde man lösa dem i stället för att lasta över problemen på vindkraftsägarna.

Det kanske är flygplanens radarteknik som ska förfinas och utvecklas snarare än att sätta stopp för vindkraftstekniken. Då kan Försvarsmakten och vindkraftsutbyggnaden samexistera.

Min fråga till försvarsministern är därför:

Avser försvarsministern att ta upp en dialog med Försvarsmakten hur säkerheten för Försvarsmaktens flygplan vid start och landning ska kunna tillgodoses utan att stora nya skyddszoner runt flygplatserna inrättas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-30 Besvarad: 2010-07-09 Svar anmält: 2010-07-23 Anmäld: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-09)