Försvarets beredskap att hantera traumatiska krigsupplevelser

Skriftlig fråga 2007/08:495 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december

Fråga

2007/08:495 Försvarets beredskap att hantera traumatiska krigsupplevelser

av Birgitta Eriksson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Över hundratusen svenskar har tjänstgjort som FN-soldater i utlandet och Sverige har prioriterat den typen av insatser. Men det uppges finnas stora brister i Försvarsmaktens sätt att ta hand om soldaterna när de kommit hem igen.

Försvarsmakten har under femtio år skickat ut svenskar till krigshärjade områden, där de tjänstgjort som FN-soldater. Det uppges att mångas problem med de upplevelser de haft har glömts bort av försvaret.

Sverige kommer nu att skicka fler unga utomlands till krigs- och konfliktområden. Vi vet inte vad som kan och kommer att hända dem. Sverige måste ha en beredskap för att ta hand om dem, i det fall allvarliga och traumatiserande händelser sker.

Genom vilka initiativ försäkrar sig statsrådet om att Försvarsmakten har en beredskap att ta hand om ett större antal svenska soldaters traumatiska upplevelser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-14 Anmäld: 2007-12-14 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)