Försvarets ansvar för sin verksamhet

Skriftlig fråga 2005/06:1842 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 15 juni

Fråga 2005/06:1842 av Jörgen Johansson (c) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Försvarets ansvar för sin verksamhet

Försvaret ska effektiviseras och förrådsverksamheten förläggas till en ort i Sverige. I dagarna har två orter nämnts. Båda är tillväxtorter och har föga koppling till försvarets förrådsverksamhet. Under 90-talet har försvaret medverkat till stora neddragningar i Arboga, en ort med stor erfarenhet av försvarets förrådsverksamhet. Staten har utlovat nya jobb efter neddragningen, en satsning som ännu inte fullföljts. Då orten är väl lämpad för den nya förrådsverksamheten och uppfyller den kravspecifikation försvaret ställer på den ort som förrådet ska förläggas till är det förvånande att Arboga och Västmanland inte framstår som ett förstahandsalternativ. Ett samhälle måste präglas av en helhetssyn i de politiska avgörandena. Det innebär att såväl direkt sakliga som regionalpolitiska skäl måste sammanvägas vid en samhällsetablering. I den utredning som försvarets högkvarter nu arbetar med saknas helhetsperspektivet. Utifrån ett specifikt försvarstänkande kan givetvis det regionalpolitiska perspektivet utelämnas men utifrån ett politiskt perspektiv måste det finnas med. Om en etablering av försvarets framtida förråd sker på annan ort än Arboga är risken uppenbar för att en redan hårt drabbad kommun kommer att bli än mer drabbad om ett fåtal år på grund av de följdeffekter som en utebliven förrådsverksamhet otvivelaktigt kommer att medföra. Statens löften till och ansvar för en drabbad försvarsort har nu chansen att uppfyllas. Det kräver dock ett aktivt arbete från ansvariga politiker inom försvarssektorn.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att ge den västmanländska bygden den framtidstro som tveklöst behövs efter år av försvarsomställningar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-15 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-28 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-28)