Försvaret som en politisk fråga

Skriftlig fråga 2008/09:933 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 13 maj

Fråga

2008/09:933 Försvaret som en politisk fråga

av Fredrik Lundh (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarsministern svarade den 7 maj 2009 på en fråga från mig om han är beredd att vidta några åtgärder för att stoppa den omfattande omorganisationen av F 21 som nu riskerar att ske, trots att regeringen i september 2008 lämnade ett mycket tydligt besked – inga organisationsförändringar ska ske denna mandatperiod.

Försvarsministerns svar förvånar och lämnar många frågor obesvarade. Menar försvarsministern att flygförbanden F 21 och F 17 fortfarande kan klassificeras som starka insatsförband om stora delar av dess innehåll slås sönder?

Själv anser jag att det inte är förenligt med inriktningspropositionen att skilja basbataljonerna och stridsflygsdivisionerna från varandra på våra två insatsflottiljer.

Frågan är ju vad nästa steg blir – räcker det med en förbandsskylt och en general med chefsbricka på en rad orter runt om i landet för att uppfylla statsmakternas krav på operativ militär förmåga?

Avser försvarsministern att vidta åtgärder så att landets försvar åter blir en politisk fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)