Försvaret och jobben i Norrbotten

Skriftlig fråga 2005/06:2095 av Hammarbergh, Krister (m)

Hammarbergh, Krister (m)

den 1 september

Fråga 2005/06:2095 av Krister Hammarbergh (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Försvaret och jobben i Norrbotten

Det är ytterst oroande att 40 officerstjänster vid I 19 i Boden inte är besatta. Det är den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret. Varje jobb är viktigt.

Anledningen är det antagningsstopp vid Officershögskolan som vidtogs för ett par år sedan. Som en direkt följd av detta råder det nu brist på yngre officerare. Det är en strategisk fråga att I 19 i detta läge ges möjlighet att anställa de reservofficerare som genomgick kursen 2003@2005 och som utexaminerades, men inte anställdes.

Den socialdemokratiska regeringen har tillsammans med Miljöpartiet visat att den inte bryr sig om försvaret i Norrland. Minns de stora neddragningarna i försvarsbeslutet! För oss moderater och Allians för Sverige är det svenska försvaret viktigt och varje arbetstillfälle i Norrbotten är värt att värna.

Jag vill mot denna bakgrund ställa följande fråga till försvarsminister Leni Björklund.

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att I 19 i Boden får anställa de reservofficerare som behövs för fylla de 40 officerstjänsterna? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-15)