Förstudie för ett projekt om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Skriftlig fråga 2009/10:435 av Weibull Kornias, Marie (m)

Weibull Kornias, Marie (m)

den 25 januari

Fråga

2009/10:435 Förstudie för ett projekt om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

År 2010 är det tio år sedan Öresundsbron invigdes och infrastrukturen har inneburit en fantastisk utveckling i Öresundsregionen, en gränsregion som utgör en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade bnp. För att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas med ökad sysselsättning och hållbar tillväxt krävs ytterligare investeringar i infrastrukturen på båda sidor av Öresund.

Någon gång kring 2030 beräknas Öresundsbron inte längre klara av en ökad trafik. Redan 2010 väntas tillfarterna till Öresundsbron bli bekymmersamma flaskhalsar när Citytunneln är färdigbyggd och persontågen susar fram med 10-minuters intervall mellan Malmö och Köpenhamn.

Även för EU:s Transeuropean Transport Networks är en fast förbindelse i den norra delen av Öresund ett prioriterat projekt.

Enligt nuvarande regler kan EU bidra med upp till 50 procent av totalkostnaderna för förstudier av planerade projekt och upp till 30 procent av utbyggnaden av gränsöverskridande infrastruktur.

Det är min övertygelse att vi bör ta till vara denna möjlighet att göra en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör möjlig.

Min fråga är:

Planerar statsrådet att initiera en förstudie på HH-leden delfinansierad av Danmark och EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-25 Anmäld: 2010-01-26 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)