Förstörda fordon på grund av brister vid vägarbete på väg 40

Skriftlig fråga 2019/20:116 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För drygt en vecka sedan öppnade underhållsentreprenören och Trafikverket upp för trafiken på väg 40 igen trots att skicket på vägen var helt undermåligt och orsakade stora skador på fordonen.

Vem som bär ansvaret diskuteras och utreds nu, men oavsett så är detta en brist som måste åtgärdas och undvikas i framtiden.

Skyltningen är ofta bristfällig vid underhållsarbete och fordonsägarna råkar då ut för skador på sina fordon.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att göra något för att skärpa upp kraven hos Trafikverket om till exempel bättre skyltning eller på annat sätt minimera riskerna med att fordonsägare får sina fordon förstörda på grund av brister hos Trafikverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-08 Överlämnad: 2019-10-09 Anmäld: 2019-10-10 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga