Förstatligande av sjukvården

Skriftlig fråga 2013/14:764 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

I stället för att skjuta till mer resurser till kommunsektorn för vården vill socialministern förstatliga sjukhusvården. En intressant fråga är då hur ministern tänkt göra med de privata sjukhus som finns, exempelvis S:t Görans Sjukhus på Kungsholmen i Stockholm och Sophiahemmet på norra Djurgården också i Stockholm. Ska dessa också förstatligas tillsammans med stiftelsedrivna sjukhus eller är det bara landstingskommunala sjukhus som ska få en ny huvudman? Är det inte ett större bekymmer med den skillnad i likvärdighet som håller på att utvecklas mellan privat och offentlig vård än den mellan vård i olika landsting?

Socialministern silar mygg och sväljer kameler med sitt förslag som dessutom visar på splittringen inom regeringen. Socialministern har nämligen i svaret på en skriftlig fråga i mars i år skrivit: ”Regeringen har inga planer på att förändra huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården.”

Avser socialminister Göran Hägglund att också förstatliga de privata sjukhusen i det fall en borgerlig regering med Sverigedemokraternas stöd ställer sig bakom förslaget, och hur ska ersättningen till ägarna i så fall se ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-21 Överlämnad: 2014-08-21 Besvarad: 2014-09-05 Sista svarsdatum: 2014-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga