Förstärkt marknadsföring av turistlandet Sverige

Skriftlig fråga 2009/10:971 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 4 augusti

Fråga

2009/10:971 Förstärkt marknadsföring av turistlandet Sverige

av Lennart Sacrédeus (kd)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Besöksnäringen/turismen är en av världens snabbast växande näringar. För svensk del har turismen de senaste åren utvecklats till en av de viktigaste källorna för ekonomisk tillväxt och växande sysselsättning, inte minst i landskap som Dalarna, Härjedalen, Jämtland, Öland och Gotland. Totalt räknar besöksnäringen med runt 160 000 årsanställda, fler än inom bilindustrin.

Inom Norden svarar Sverige för 36 procent av turismmarknaden. Alla studier visar att det finns goda förutsättningar för en fortsatt växande turistnäring i vårt land, trots att regelkrångel, brist på riskkapital, högre moms än grannländerna samt delvis bristfällig infrastruktur utgör hinder.

Svenskt näringsliv omsätter i dag mindre än hälften av EU-genomsnittet på turism. Även om staten i dag spenderar ca 150 miljoner på marknadsföring av Sverige – genom Visit Sweden – motsvarar beloppet endast ungefär hälften av vad de övriga nordiska länderna satsar per capita. För att den svenska turistnäringen ska kunna utvecklas behövs därför inte minst ett ökat anslag till Visit Sweden för marknadsföring av Sverige som besöksland.

Inom näringen har företag och organisationer märkt av en allt tuffare internationell konkurrens. Enligt styrelsen för Svensk Turism AB krävs det kraftfulla insatser från statens sida för att förstärka marknadsföringen så att svensk besöksnäring ska kunna hävda sig och utvecklas.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förstärka marknadsföringen av Sverige som turistland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-04 Anmäld: 2010-08-06 Besvarad: 2010-08-18 Svar anmält: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-18)