Förstärkt lagstiftning eller utökade resurser för att stävja ekobrott

Skriftlig fråga 2008/09:607 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 12 februari

Fråga

2008/09:607 Förstärkt lagstiftning eller utökade resurser för att stävja ekobrott

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Insiderinformation är information om en omständighet som inte är offentliggjord eller allmänt känd och som är ägnad att väsentligt påverka kursen på en aktie eller något annat finansiellt instrument. Den som har insiderinformation får inte för egen eller någon annans räkning förvärva eller avyttra, till exempel genom köp eller försäljning, sådana finansiella instrument som informationen rör. Den som har sådan information får inte heller använda informationen till att med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon annan till sådant förvärv eller avyttring.

En svensk affärstidning har nyligen redogjort för Sveriges största insiderhärva med nio gripna och 100 miljoner kronor beslagtagna. De två huvudmännen har kallats Cevianmannen och Nordeamannen i medierna. Utredningen har nu pågått i två år och ännu inte lett fram till åtal. Affärstidningen menar, utifrån kontakter med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, att det inte är säkert att insiderbrott kan styrkas och då kan det sluta med åtal för skattebrott mot åtminstone några av de sju kvarvarande misstänkta.

Förvisso kräver komplicerade ekobrott långa och omfattande utredningar men artikeln är illavarslande. Det vore ett nederlag för kampen mot ekonomisk brottslighet om åtalen i Sveriges största insiderhärva inte kan föras i hamn. Frågan är om lagstiftningen mot insiderbrott är för svag eller om det inte finns tillräckliga utredningsresurser mot denna typ av brottslighet.

Avser statsrådet att ta initiativ till en skärpning av lagstiftningen mot insiderbrott alternativt att öka resurserna för bekämpning av ekonomisk brottslighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-12 Anmäld: 2009-02-12 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-18)