Förstärkt kamp mot nätdroger

Skriftlig fråga 2013/14:381 av Ehrencrona, Magnus (MP)

Ehrencrona, Magnus (MP)

den 31 januari

Fråga

2013/14:381 Förstärkt kamp mot nätdroger

av Magnus Ehrencrona (MP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

En undersökning förra året från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att i årskurs 9 har 3,1 procent av pojkarna testat så kallade nätdroger och 2,0 procent av flickorna. I gymnasiet ökar utbredningen något. Försäljningen genom internet är mer tillgänglig för ungdomar än traditionell narkotikalangning, vilket sannolikt breddar rekryteringsbasen. I veckan avled en 18-årig man som hittades i skånska Klippan. Inne i en närliggande lägenhet hittades ytterligare två unga män påverkade, men dessa kunde behålla livet genom sjukhusvård.

Enligt medieuppgifter berodde detta dödsfall sannolikt på en nätdrog som ännu inte klassificerats som narkotika. Polis som intervjuats i Helsingborgs Dagblad tror att det rör sig om opioiden MT45, som har sina likheter med morfin, och denna har enligt intervjun aldrig tidigare hittats i nordvästra Skåne. Genom ett regionalt SVT-inslag vittnar en polis i Östra Göinge om utvecklingen rörande nätdroger:

Den senaste veckan så har vi ertappat en fruktansvärd massa ungdomar som har varit påverkade av det här, så det har varit en explosionsartad utveckling av det. Det känns jättejobbigt.

Jag är övertygad om att människor i vårt land, i synnerhet föräldrar, blir alltmer oroade över vad som händer. Allmänintresset är stort att komma till rätta med frågan. Har vi redan de lagar som behövs eller går det att göra mer, undrar nog många.

Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta för att bekämpa nätdrogerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-31 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)