Förstärkt in- och utresekontroll

Skriftlig fråga 2017/18:357 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I riksdagen behandlas nu lagförslag om kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar. Lagförslagen innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och av resehandlingens äkthet på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare.

Lagförslagen har av migrationsminister Heléne Fritzon framhållits som ett viktigt verktyg för att ha en god kontroll vid landets gränser (TT den 21 oktober 2017).

Moderaterna välkomnar detta lagförslag. Dock har vi av Polismyndigheten fått beskedet att de tekniska system som krävs för kontrollens genomförande inte finns på plats i dag och inte heller med säkerhet kommer att finnas på plats vid lagens föreslagna ikraftträdande den 1 mars 2018.

De tekniska lösningar som krävs måste därför nu snabbt på plats.

Mot bakgrund av detta är min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson: 

Vad gör ministern och regeringen för att säkerställa att ett tekniskt system som fullt ut möjliggör förstärkt in- och utresekontroll i enlighet med de nämnda lagförslagen finns på plats vid lagstiftningens ikraftträdande, det vill säga den 1 mars 2018?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-29 Överlämnad: 2017-11-30 Anmäld: 2017-12-01 Svarsdatum: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2017-12-13
Svar på skriftlig fråga